تبلیغات
فقط سیگاکو - یه چیز معرکه
یه چیز معرکه
بچه ها یه چن تا عکس آوردم که اون عکسا در این موردن که اگه تیمای دیه باهم مسابقه بدن چی میشه ( اینا ساختگین و الکین باور نکنین )
هیوته و شیتن هوجی

انفرادی 3 : اوشیتاری و شیرایشی
برنده : شیرایشی

دبل 2 :  –  کوهار و ویوجی در برابر هیوشی و موکاهی
برنده ها : هیوشی و موکاهی

انفرادی 2 :کاباجی و ایشیدا
برنده : ایشیدا

دبل 1 : شیشیدو و اوتاری در برابر زایزن و اوشیتاری

برنده ها : زایزن و اوشیتاری

انفرادی 1 ( نباید به انفرادی 1 کشیده شه ولی اینا بر حسب خیاله ) : تویاما و آتوبه
برنده : اتوبه.

برنده بازی : شیتن هوجی

ریکایدایی و شیتن هوجی

انفرادی 3 : سانادا و شیرایشی

برنده : سانادا

دبل 2 : کیریهارا و یاناگی در برابر کوهارو و یوجی

برنده : کیریهارا و یاناگی

انفرادی 2 : ماساهارو و ایشیدا 
برنده : ماساهارو

دبل 1 : ماریی و کواهارو در برابر زایزن و اوشیتاری

برنده : مارویی و کواهارو .

انفرادی 1 : توباما و یوکیمورا
برنده : یوکیمورا

برنده : ریکایدایی

Hyotei VS Rikkaidai

انفرادی 3 : اوشیتاری و سانادا
برنده : سانادا

دبل 2 : هیوشی و موکاهی در برابر کیریهارا و یاناگی
برنده : کیریهارا و یاناگی

انفرادی 2 : کاباجی و ماساهارو
برنده : ماساهارو

دبل 1 : شیشیدو و اوتاری دربرابر مارویی و کواهارو
برنده : مارویی و کواهارو

انفرادی 1 : آتوبه و یوکیمورا
برنده : یوکیمورا

برنده : ریکایدایی

[ سه شنبه 13 مرداد 1394 ] [ 11:42 ق.ظ ] [ تزوکا کونیمیتسو ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب